Trang chủ > Công trình

  • Lô tủ tổng hạ thế và tủ hạ thế liên lạc thi công lắp đặt TBA HH1, HH2 Dự án nhà ở 90 Nguyễn Tuân

  • Dưới đây là một số hình ảnh công nhân của nhà máy đang sản xuất và lắp ráp lô tủ Tổng hạ thế 3200A và 2500A và tủ hạ thế liên lạc 3200A phục vụ thi công và lắp đặt TBA HH1, HH2 cho dự án 90 Nguyễn Tuân do công ty Cổ phần xây lắp và phát triển thương mại HD triển khai và thi công  • hotlineHotline
    0972.035.570